KÜLTÜR VARLIKLARIYLA İLÇEMİZ YOMRA
TARİHİ VE KÜLTÜREL AÇIDAN YOMRA'MIZDA BULUNAN BAZI ESERLER..................
Köylerimizin insanları zor cografya ve topografik koşulların dayattıgı yaşam mücadelesi sonucunda, yaratıcılığıno ürettiği ürünlere de yansıtmış, çeşitlendirmiştir.Sürekli mücadele her köy insanını "Eli keser tutar" hale getirmiştir.Bu yüzden yapıların hemene hemen tümünün ustaları yakın çevredendir.
     Köylerde, sık örgülü ağaç ve bitki dokusunun gerisinde gözlerden uzak bir yapı kültürü hazinesi saklı durmaktadır.Camiler, konaklar dışındaki taşınır taşınmaz eserler genel karekteri sade oluşudur denebilir.Çünkü bu eserleri üretenlerin, yoğun günlük işlerden süslemeye ayırabildikleri vakit ancak bu kadardır.
      Bölgede bulunan yer sıkıntılarından dolayı zaman içinde eskiyen tarihi eserlerimiz restarasyonları yapılıp kullanılmak yerine yıkılarak yenisini yapımı yoluna gidilmiş ve çok nadir olarak yıkılan eserin bazı kısımları tekrar yeni yapılarda kullanılmıştır.
 
ESRİN ADI :ÖZDİL Beldesi Camii
YAPIM YILI: 1891
Görünür Özellikleri: Belde merkezinde bulunur. Kesme taştan dikdördgen planlı yapılmıştır. Üst örtüsü dört omuz kırma çatı olup, kiremitle kaplıdır.Düz olarak tasarlanan ahşap tavanın ortasında dıştan kare, içte sekizgenlerden oluşan basit bir tavan göbeği bulunur.
Son cemaat mahalline sahip caminin girişi üzerinde iki ahşap sütüna oturan mahfil yer alır.Taş mihrap oldukça yüksek tutulmuş, yeşil yağlı boya ile boyalıdır.Kalem işi süslü mihrabın nişi 6 kademeli olarak yapılmıştır.Ahşap minber basit işçilikli olup aynalık kısmında baklava dilimlerine yer verilmiştir.Caminin batısında, kesme taş işçilikli tek şerefeli minare yer alır.
ESERİN ADI: Özdil Beldesi Halilli Mah.Çeşmesi.
YAPIM YILI: 19.YY.
Görünür Özellikleri: Halilli Mahallesinde, ana yoldan ayrılan eğimli bir tali bir yol üstünde yer alaır.Yöresel tarzda sivri kemerli olarak kesme taştan yapılmıştır. Kemere gelişi sağlayan ayaklar, yekpare taştan olup kademeli silmelere sahiptir. Üçlü silme cepheyi dolaşır.Aynalığın ortasında bulunan kitabe yeri kırıktır.Kitabenin solunda nikşi ve önünüde toprağa gömülü durumda su teknesi de bulunmaktadır.GERİ Ž İLERİ